Antud veebilehe (edaspidi “Veebileht”) omanikuks ja andmete töötlejaks on Sisustussalong Kummut OÜ (edaspidi “Kummut”).

Andmete kaitse ja töötlemine

Sisestades Veebilehe kaudu oma isikuandmed annab Kasutaja Kummutile nõusoleku enda isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks. Kummut kasutab informatsiooni ainult tellimuste töötlemiseks ja päringutele vastamiseks.

Kogutud kliendi andmed võivad olla näiteks nimi ja/või tarneaadress, kontakttelefon jms. Kummut võib andmeid säilitada kuni 5 aastat nende esitamisest. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete kustutamist, parandamist või töötlemise piiramist seaduses sätestatud juhtudel.

Kummut rakendab mõistlikke organisatsioonilisi ning tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud Veebilehe kasutajate isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest.

Küpsised

Veebilehel kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumise eesmärgil. Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse kasutaja seadmesse veebilehe külastusel. Küpsiste kasutamise eesmärk on suurendada kodulehe kasutusmugavust ning anda veebilehe omanikule statistikat veebilehe kasutamise ja kasutajate kohta.

Veebilehe külastajal on võimalus seadistada oma veebibrauser küpsistest teavitamisele, nendest keelduda ja neid kustutada. Küpsiste kohta leiad rohkem informatsiooni veebilehelt www.aki.ee/et/kupsised.

Küsimused

Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust. Kontaktandmed on leitavad siit.